26 สิงหาคม 2553

+ ดูงานเชียงใหม่ 22 - 23 สิงหาคม 2553

          วันที่ 22 - 23 สิงหาคมที่ผ่านทางเทศบาลได้จัดอบรมศึกษาดูงานที่จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 22 ก็ไปดูงานที่สวนพฤษศาสตร์ อ.แม่ริม ส่วนวันที่ 23 ก็ไปดูงานกันที่  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่น ได้ความรู้และความสนุกสนานกันมากมายครับ
20 สิงหาคม 2553

+ ประกาศหลักเกณฑ์การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินฯ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองพาน
เรื่อง  หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์
ของเทศบาลตำบลเมืองพาน พ.ศ.๒๕๕๓
-----------------------------------------
                              โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดอัตราการเช่าทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเมืองพาน  อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๒๕ ของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓  เทศบาลตำบลเมืองพาน จึงออกประกาศเทศบาลตำบลเมืองพานฉบับนี้ขึ้น     โดยความเห็นชอบของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการให้เช่าทรัพย์สินต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบฯ ดังต่อไปนี้....
---> อ่านเอกสารคลิกที่นี่

                                                         ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓


.

+ เอกสารประกอบการฝึกอบรมวินัยฯ ทต.เมืองพาน

          งานนิติการ เทศบาลตำบลเมืองพาน จะดำเนินจัดทำโครงการฝึกอบรมวินัยและการรักษาวินัยบุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองพาน ซึ่งคาดว่าจะจัดในวันจันทร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เทศบาลตำบลเมืองพาน ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรมไปอ่านก่อนได้เลยครับ

 http://www.mediafire.com/?jzxana7pp2o4003 <---คลิกที่ลิ้งเพื่อดาวน์โหลด
 หรือ--> อ่านเอกสารคลิกที่นี่


.

06 สิงหาคม 2553

+ โปรแกรมอ่านไฟล์ pdf อีกตัวที่น่าใช้แทน Adobe Reader

Foxit Software

          ที่นำมาเสนอกันเพราะเครื่องผมมัน ใช้ Adobe Reader ดูบางไฟล์ไม่ได้ ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไร และก็ไม่อยากลงวินโดวส์ใหม่ให้เสียเวลา เลยลองเสาะหาโปรแกรมที่ใช้แทนได้ ก็เลยไปเจอ โปรแกรม Foxit Reader 4.1.1 (exe) เป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ทีเดียวครับ ขนาดไม่ใหญ่เท่าไร ไปหาโหลดได้ ที่นี่ http://www.foxitsoftware.com/downloads/index.php  (เป็นโปรแกรม free ไม่ต้องเสียตังครับ)หนังสือกรมฯ