คลินิกกฎหมาย


คลินิกกฎหมายยินดีให้คำปรึกษา


          โครงการคลินิกกฎหมาย เป็นโครงการที่จัดทำต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปทั้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองพาน และนอกเขต (อ่านความเป็นมาของคลินิกกฎหมายเพิ่มเติม คลิกที่นี่


บทความทางกฎหมาย

          - การจดทะเบียนสมรส
          - เตรียมตัวไปอำเภอ
          - ภาษาทางกฎหมาย


หนังสือกรมฯ