16 กันยายน 2554

+ แก้ปัญหาการ Prepared ใน Adobe Reader

          หลายท่านใช้งานโปรแกรม Adobe Reader มักจะเจอปัญหาที่เวลาเปิดไฟล์ขึ้นอ่านแล้วโปรแกรมมักเตือนว่า...Please wait while the document is being prepared for reading... ดังภาพ...

          แม้จะไม่เป็นปัญหาใหญ่อะไรและเมื่อโหลดแล้วสามารถใช้งานได้ปกติ แต่สำหรับไฟล์ที่มีหลายๆหน้าก็อาจสร้างปัญหารำคาญใจให้กับผู้ใช้ได้ 
          วันนี้เลยเอาวิธีแก้มาฝากครับ โดยวิธีแก้นี้เราต้องเข้าไปที่ตัวโปรแกรม (แล้วแต่รุ่น) แล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์  \plug_ins แล้วไปลบ/ย้ายไฟล์ที่ชื่อ Accessibility.api ในโฟลเดอร์ดังกล่าวออกไปซะ...


C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\plug_ins

          เมื่อลบ/ย้ายไฟล์ Accessibility.api  ไปแล้วก็เช้าโปรแกรมตามปกติ แล้วโปรแกรมมีกล่องตอบโต้มาให้ท่านคลิกถูกแล้วกด OK ผ่านไป เป็นเสร็จกระบวนความ

14 กันยายน 2554

+ โครงการฝึกอบรมการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน (ปปช.) เชียงราย

          ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑ (องค์การบริการส่วนจังหวัด , เทศบาลนคร , เทศบาลตำบล) ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พร้อมกับคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเมืองพาน ซึ่งในโครงการฝึกอบรมดังกล่าวได้รับความรู้ในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่พอสมควร ถึงแม้จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง แต่ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งทางกฎหมายขององค์กร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับรู้รับทราบไว้เพื่อจะได้สามารถแนะนำให้แก่ผู้บริหารของตนเองได้ 
          ในวันฝึกอบรมนั้น มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีวิทยากรจากสำนักงาน ปปช. จังหวัดเขตพื้นที่ ๕ (เชียงใหม่) ให้ความรู้ ซึ่งในการฝึกอบรมในวันดังกล่าวนี้ได้รับความรู้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว- เอกสารฝึกอบรมฯ

หนังสือกรมฯ