หลักปฏิบัติ/ระเบีบบ/กฎหมาย


  • คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อเปิดอ่าน.....
    หลักปฏิบัติ หนังสือสั่งการ แจ้งเวียนฯ
     + อัพเดทระเบียบท้องถิ่น  
     + รวมหนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ของเทศบาล พ.ศ.2551-2552    รัฐธรรมนูญ
   ประมวลกฎหมาย
   ประกาศ

หนังสือกรมฯ