มุมเพื่อนนิติกร


      
          สำหรับหน้านี้คิดไว้ว่าจะจัดทำเป็นมุมสำหรับกลุ่มเพื่อนนิิติกรโดยเฉพาะ คิดว่าจะนำทำเนียบนิติกร อปท.จังหวัดเชียงรายมาลงไว้ และอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ยังไงก็ช่วยแนะนำด้วยก็แล้วกันนะครับ


          - ทำเนียบรุ่นหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวนประจำปี ๒๕๕๓ (๑๕ วัน) รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ คลิกที่นี่ 


          - รายนามนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.เชียงราย คลิกที่นี่

             - เว็บไซด์ ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.เชียงราย คลิกที่นี่
หนังสือกรมฯ