02 เมษายน 2553

+ หนังสือน่าอ่าน จากศาลปกครอง

1. หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2551 ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หนังสือกรมฯ