31 พฤษภาคม 2553

+ การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร

การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา จ.เชียงราย

              การฝึกอบรมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการทั้งส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าตรวจดูตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว โดยวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร (สขร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.วรัท วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่)

สถานที่อบรมสวยมาก


ประธานเปิดโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย


วิทยากรบรรยายโดยไม่ใช้สไลท์ประกอบ เดินพูดให้ความรู้อย่างใกล้ชิด


อบรม เช้า - บ่าย ได้ความรู้มากมายเพื่อจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมให้ประชาชนใช้บริการต่อไป

-------------

2 ความคิดเห็น:

หนังสือกรมฯ