13 กันยายน 2553

+ โครงการฝึกอบรมวินัยและการรักษาวินัยฯ 2553

โครงการฝึกอบรมวินัยและการรักษาวินัยบุคลากร
ของเทศบาลตำบลเมืองพาน ประจำปีงบประมาณ 2553

วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2553 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเมืองพาน

บรรยากาศก่อนเริ่มพิธีเิปิด...
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

ก่อนอื่นก็ต้องลงทะเบียน
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

ผอ.กองช่างก็มากับเค้าไม่มีการขาด ด้านหลังก็พี่ชาติจากโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า)
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

หน้าตาเคร่งเคลียดมีแอบปรึกษากันเล็กน้อย

(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)


จับปากกาทำข้อสอบในรอบหลาย ๆ ปี
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

เริ่มพิธีเปิดนายกเทศมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตร
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

ปลัดเทศบาลกล่าวรายงาน

(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

นายกเทศมนตรีกล่าวเปิดโครงการ

(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

คุณสู่คนธ์ ดวงใน (วิทยากร) , ท่านเลขานุการนายกฯ และท่านประธานสภา
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

วิทยากรเบรคแรกก็คือนิติกร เทศบาลตำบลเมืองพานเอง
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

ครั้งแรกกับการเป็นวิทยากรตื่นเต้นไม่น้อย...
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

เคลียดเกินไปหรือเปล่าสำหรับเนื้อหาวิชา..
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

เสร็จการบรรยายเบรคแรก 11.00 น. เลยเวลาไป 30 นาที
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

พักรับประทานอาหารว่าง (ท่าทางเหมือนไม่หิวยังไงชอบกล)
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

คุณสู่คนธ์ ดวงใน (อนุวินัยของ ก.อบต. เชียงราย)
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

ถึงแม้มาจาก ก.อบต. แต่เนื้อหาเรื่องวินัยแล้วไม่ได้มีความแตกต่างกันเลย
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

เสร็จการบรรยาย พร้อมมอบดอกไม้เป็นการขอบคุณ
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

และมอบดอกไม่แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ได้ช่วยประสานวิทยากร
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

ภาคบ่ายเริ่มสอบอีกหลังการฝึกอบรมอีกครั้ง เป็นอันเสร็จกระบวนความ
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หนังสือกรมฯ