12 กุมภาพันธ์ 2556

+ การประชุมเพื่อยกร่างเทศบัญญัติฯ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ....


การประชุมเพื่อยกร่างเทศบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ....
วันศุกร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

1 ความคิดเห็น:

  1. เทศบาลตำบลพังโคน
    http://tessaban-phangkhon.blogspot.com/
    *ฝากเว็บไซต์เทศบาลตำบลพังโคนด้วยนะครับ*

    ตอบลบ

หนังสือกรมฯ