11 มิถุนายน 2553

+ มท 0804.3/ว 1041 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

<<คลิกอ่านรายละเอียด ที่นี่>>

------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หนังสือกรมฯ