06 มิถุนายน 2553

+ เก็บตกงานวันเทศบาล ๒๕๕๓

          เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓ เทศบาลตำบลเมืองพานก็ได้จัดงานวันเทศบาลขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำกันเป็นประจำทุก ๆ ปี ซึ่งในปีนี้ก็มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การร่วมกันพัฒนาพื้นที่เทศบาล การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และผู้บริหาร การมอบรางวัลให้ผู้บำเพญประโยชน์ฯ ฯลฯ

(คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่)

ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาถนนเทศบาล ซอย ๓ และ ๔ / ๒๓ เม.ย. ๕๓

ท่านปลัดออกโรงลงมือเป็นตัวอย่าง / ๒๓ เม.ย. ๕๓

เราก็ไม่น้อยหน้าสานต่อที่ปลัดทำไว้ / ๒๓ เม.ย. ๕๓

พนักงานดับเพลิงเปลี่ยนอาชีพมาล้างถนนชั่วคราว / ๒๓ เม.ย. ๕๓

ทำบุญเลี้ยงพระในช่วงเช้า / ๒๔ เม.ย. ๕๓

ร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ / ๒๔ เม.ย. ๕๓

พนักงานเทศบาลหน้าใส ๆ ร่วมกิจกรรมกันพร้อมหน้า / ๒๔ เม.ย. ๕๓

รางวัลพนักงานฯดีเด่นได้โล่รางวัลเป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัว / ๒๔ เม.ย. ๕๓

รดน้ำดำหัวผู้บริหาร และสมาชิกสภา / ๒๔ เม.ย. ๕๓

รดน้ำดำหัวประธานสภาเทศบาลฯ / ๒๔ เม.ย. ๕๓

(คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หนังสือกรมฯ