08 มิถุนายน 2553

+ หนังสือหลักกฎหมายศาลปกครองฯ ออกใหม่ 31-5-53


"หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับ วินัยข้าราชการ""สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อเสริมสร้างแนวทาง
การปฏิบัติราชการที่ดี พ.ศ.2551""หลักกฎหมายพื้นฐานความรับผิดทางละเมิด" บทความทางปกคาอง

ขอขอบคุณ : 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หนังสือกรมฯ