17 มิถุนายน 2553

+ บทกลอน วินัยข้าราชการ


โดย : ประวิทย์ เปรื่องการ
ส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์

ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ รัฐกำหนด
ถือเป็นกฎ ต้องทำ จำให้มั่น
สิบแปดข้อ คือวินัย ราชการ
จงช่วยกัน จดจำ ทำให้ดี

หนึ่ง...สนับสนุน ประชาธิปไตย ใจบริสุทธิ์
สอง...นั้นสุจ...ริตธรรม ตามหน้าที่
สาม...ปฏิบัติ ราชการ เกิดผลดี
สี่...ไม่มี ความประมาท ชาติพ้นภัย

ห้า...ทำหน้าที่ ตามระเบียบ เทียบให้มั่น
หก...ทราบเหตุการณ์ บ้านเมือง เรื่องเคลื่อนไหว
เจ็ด...ปิดความลับ ราชการ ไม่ขานไป
แปด...ทำตามนาย สั่งชอบ ในกรอบเกณฑ์

เก้า...ไม่ทำการ ข้ามขั้น ให้ท่านโกรธ
สิบ...ไม่โปรด รายงานเท็จ ให้ท่านเห็น
สิบเอ็ด...ถือธรรมเนียม ราชการ ที่ท่านเป็น
สิบสอง...ไม่เบน ทิ้งหน้าที่ ต้องดีพอ

สิบสาม...ต้องสุภาพ ดูงาม ห้ามกลั่นแกล้ง
สิบสี่...ไม่ แสดงหมิ่น ผู้ติดต่อ
สิบห้า...ไม่ ทำเสื่อมเกียรติ ขรก.
สิบหก...หนอ หุ้นส่วน ควรห่างไกล

สิบเจ็ด...ไม่ เอียงการเมือง เรื่องเลือกตั้ง
สิบแปด...ทั้ง ห่างชั่ว มั่วเหลวไหล
ทำครบถ้วน สมหวัง ดั่งบรรยาย
อยู่ยาวไกล เกษียณอายุ...ลุราชการฯ

หมายเหตุ : เป็นบทกลอนเพื่อให้จดจำง่าย หากจะนำไปใข้จริง จะต้องขยายความให้ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละข้อด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หนังสือกรมฯ